Hjælpetjenesten
Besøgsvenner & sociale aktiviteter


Hvad er Hjælpetjenesten?
Hjælpetjenesten består af en gruppe frivillige, som har lyst og tid til at være sammen med dig eksempelvis en gang om ugen. Hjælpen kan f.eks. bestå i:
At sidde hos din syge eller demente  ægtefælle.
At ledsage dig på indkøbstur
At gå ture sammen med dig.
At ledsage dig til kulturelle arrangementer.
At følge dig til lægebesøg og lignende.
At hjælpe med tilværelsens små genvordigheder.
At hygge sig en stund sammen.

Hjælpetjenestens besøgsvenner.
Udfører ikke egentligt praktisk arbejde i hjemmet, f.eks. Rengøring eller storkøb.


Hvad koster det?
Hjælpen er gratis; men den der modtager besøg betaler udgiften til transport.
Det være sig til busbillet eller benzin. I øjeblikket er prisen pr. kørt Kilometer kr. 3.00.


Gør en forskel.
Bliv besøgsven, der er brug for alle.

Besøgsvennen har tavshedspligt.
SamtIige besøgsvenner i Hjælpetjenesten har underskrevet en tavshedserklæring, og de vil derfor ikke lade deres viden om dine personlige forhold gå videre til andre.


Hvordan aftales besøgene?
Hjælpetjenesten prøver at finde en besøgsven til dig. Herefter kan du selv aftale med besøgsvennen, hvornår og hvordan besøgene skal finde sted. Både du og din besøgsven kan ændre aftalen, hvis ikke I har lyst til at være sammen. Bliver det aktuelt, kontakter du Hjælpetjenestens kontor tlf. 41 43 59 36, og vi vil efterfølgende bestræbe os på at finde et alternativt, hvis det ønskes.


Værktøjskassen.
Har du små reparationer, som du ikke selv kan udføre, såsom billedophængning, løse lister osv.., så har Hjælpetjenesten en handy man, der vederlagsfrit (du skal blot betale for kørsel) vil komme og gøre det for dig; men det må ikke være direkte håndværksarbejde.

Ellers ring til Alice eller Jette
tlf. 41 43 59 36.
Mange hilsner fra os alle i Hjælpetjenesten
 
 

Hjælpetjenesten

Hjælpetjenesten

Har du brug for en besøgsven, eller har du overskud til at være besøgsven

Har brug for dig som frivillig besøgsven, så hvis du kan afse lidt tid, bare hver 14. dag, ville du glæde et andet menneske, som sidder og er lidt ensom. 
Kontakt ovenstående så hurtigt som muligt.  

unsplash