Maj 2024

I anledning af Lions Club Kalundborgs 50 års jubilæum er Hjælpetjenesten blevet hædret med kr. 20.000. Det foregik på Restaurant Gisseløre ved et flot arrangement, fredag den 3. maj 2024.
I begrundelsen står:

Besøgsvenner. Det er det, de er, de rundt regnet 110 frivillige, der er med i Kalundborg Hjælpetjeneste. Der er brug for hver og en af dem. Til hyggestunder, til at gå ture med besøgsmodtagerne, ledsage dem til kulturelle arrangementer, indkøbsture eller lægebesøg, til at hjælpe med tilværelsens små genvordigheder og til at sidde hos eksempelvis en syg eller dement ægtefælle. Ja, til at være sammen med dem. Et stort og prisværdigt arbejde. En indsats, som er guld værd. Et arbejde, Lions Club Kalundborg med donationen meget gerne støtter.

Vi i bestyrelsen er yderst taknemmelige og ydmyge for hæderen, og er gået i gang med at planlægge et arrangement til efteråret for besøgsvenner og besøgsværter


Marts 2024

Referat fra Hjælpetjenestens generalforsamling d. 11 marts 2024.

1:  Formanden byder forsamlingen velkommen.

2:  Formanden foreslog Sven Kruse til dirigent, han takkede for valget.

3:  Jørgen Rasmussen blev valgt til referent.

4:  Der blev valgt to stemmetællere.

5:  Formandens beretning:

     Alice takkede alle medlemmerne for deres indsats i det forløbne år og oplyste at der er 106 besøgsvenner hvoraf de       65 er aktive, resten er pensionister. Disse besøgsvenner har i det seneste år aflagt 3200 besøg, på det grundlag har         vi sparet kommunen for en del ydelser, og samtidig gjort en forskel for mange ensomme mennesker. Der er         
     kommet  14 nye henvendelser i 2023 om at få en besøgsven, vi har en venteliste og forsøger at få det til at gå op.

     I det forløbne år har vi haft mange arrangementer.

     Nytårskuren, fællesmøder med foredrag og underholdning, der blev fortalt om flextur, visitation til hjemmehjælp,     
     Visens venner som underholdte. Vi har været i Svenstrup skoven og grillet pølser og havde underholdning af en     
     spillemand

     Der har været to cafemøder, et med Githa Nørby og Lars Hannibal. Og et med Jesper Buhl der fortalte om   
     Alzheimer og kærlighed.

     Forårs udflugten gik i år til Reersø kro, vi har været i Gryden på Møllebakken og se Sommer i Tyrol med     
     efterfølgende middag i Det Mexicanske Bøfhus. Der har også været afholdt julefrokost, bankospil, og fredslys.

     Bestyrelsen har besluttet at både værter og besøgsvenner, skal have en vin/ blomster gave ved runde og halvrunde       fødselsdage, begyndende ved 70 år, ligesom vi vil sende en bårebuket ved dødsfald.

     Der er blevet indkøbt veste med vores logo påtrykt, det gør os mere synlige ved arrangementer.                  
6og7:     
      Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2023 samt budget for 2024, regnskab og budget blev godkendt.

8:   Bestyrelsen har bedt om en vedtægtsændring af § 5 og 8, for valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, det er        uhensigtsmæssigt at nogle er valgt for et år ad gangen, andre for to år, fremover vælges alle for to år, ændringen     
      blev vedtaget.

9:  Valg af bestyrelse og suppleanter på valg er:

      Alice Jørgensen som modtager genvalg.

      Inge Lise Madsen modtager ikke genvalg, bestyrelsen forslår Sven Kruse som modtog valget.

10:  Valg af suppleant:

      Lone Lehmann modtager ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Bodil Børsen som modtog valget.

11: Valg af bilagskontrollanter:

       Nell Brouwer modtager genvalg. Torben Kjellerup modtager ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Gurli Olsen hun var           ikke tilstede, men havde givet tilsagn, og blev valgt.

12: Evt. der blev fremsat ønske om, at julefrokoster skal holdes uden for Aktivitetscentret, så køkkenpersonalet m.v.     
       ikke skulle arbejde denne dag.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.

Efterfølgende var hjælpetjenesten vært ved et mindre traktement.

Formanden takkede de fremmødte, med håb om at se så mange som muligt fremover.

Såedes opfattet.

P.b.v.

Jørgen Rasmussen.Februar 2024

19. februar 2024 havde vi fællesmøde.
Max Reinholt Hansen kom og fortalte meget levende og interessant om sin tid i Spildopperne. Vi havde en hyggelig eftermiddag. Der blev serveret kaffe og køkkenets hjemmebagte kringle.


20. februar 2024 havde vi sæsonens sidst Kulturpakke for Ældre arrangement. 32 havde købt billet til foredraget "Den lange vej hjem" med Journalist og forfatter Tore Grønne. Et rejseforedrag om en af Tore´s meget spændende og usædvanlig cykeltur. Foredraget blev ledsaget af massevis af smukke billeder. En helt igennem dejlig eftermiddag med humor og skæve historier om de mennesker han havde mødt på sin vej.


Januar 2024

15. januar holdt vi Nytårskur.
Formanden holdt tale og den lød som følger:

"Så er det blevet januar 2024, og vi har fået en ny konge.

Vi har haft den første snestorm, det er frost og koldt igen. Kong Vinter er kommet.

I skumringen samler krager, alliker og råger sig i store flokke, og Venusstjernen lyser højt på himlen.

Under frost- og snedækket venter vintergækker og erantis.

Julerosen blomstrer en anelse for sent i forhold til sit navn. Den er en af vinterens små mirakler, der blomstrer når det er allerkoldest. Legenden fortæller, at en af de hyrder der drog mod stalden, hvor det lille Jesusbarn var født, var så fortvivlet over ikke at have en gave med, at han begyndte at græde. Da tårerne ramte jorden spirede julerosen frem, og hyrden plukkede den og tog den med som gave.

Der er mange Nytårsfortsætter.
Motionscentrene er fyldte, ugebladende skriver om diverse slankekure.
Mange fortsætter - hvoraf mange hurtigt glemmes igen.

Mit Nytårsfortsæt for Hjælpetjenesten er, at gøre en indsats for at få flere aktive Besøgsvenner.

Vi har også i Hjælpetjenesten lagt planer for det nye - kommende år.

Vi er værter for 2 Kulturpakker til ældre i Kalundborg Kommune.

Den 23-1 i Ubby Forsamlingshus. Emnet er Kalundborg synger. Der er fællessang som er bestemt på forhånd, og noget er frit.

Den 20-2 i Aktivitetscenret Munkesøen er der rejseforedrag med Tore Grønne, hvor han fortæller om sine spændende rejser rundt i verden.

Den 11-3 har vi vores Generalforsamling i Aktivitetscentret Munkesøen.

Den 8-4 kommer Politiassistent Randi Mortensen og fortæller om forebyggelse af økonomisk svindel.

I maj-juni skal vi på udflugt og måske prøve, som sidste år, med en tur ud i det grønne, hvor vi hyggede os, nød naturen og spiste grillpølser.

Vi har også talt om en tur ned på Skøl til ølsmagning

Tak til ALLE i Hjælpetjenesten.

Tak til alle Jer Besøgsvenner, I gør en stor forskel for dem I besøger. Det betyder så utrolig meget.

Tak til alle Jer der hjælper os med det praktiske, borddækning, oprydning, kaffe og dejlig kager, I skal vide vi sætter stor pris på Jer.

Tak til Aktivitetscentret - her er man altid velkommen.

Sidst men ikke mindst. Tak til bestyrelsen for Jeres arbejde. Tak for gode - sjove - aktive møder, og den indsats I gør for at Hjælpetjenesten kan være Hjælpetjenesten

GODT NYTÅR TIL ALLE."


Vi hyggede os herefter med sang og musik leveret af Anders Nielsen. Kaffe og skønne hjemmebagte walesboller.Juni2023


12. juni havde vi vores sidste fællesmøde for besøgsvenner inden sommerferien.


Vi var så heldige at have fået Ole Rasmussen fra Movia til at komme og holde et foredrag om de mange muligheder der er at bestille FlexTur. Tror mange af os blev en del klogere på ordningerne der findes. Der blev serveret kaffe og hjemmebagt kage, og vi ønskede hinanden en rigtig god sommer. På gensyn i august.


Maj 2023


23. maj blev Hjælpetjenestens forårstur for besøgsvenner og værter afviklet.


Turen gik til Reersø Kro. Vi startede fra Kalundborg Vandrehjem i bus og en liftbus. Desværre regnede det en smule, men humøret var højt. Vi kørte en tur ud i "det blå". Var omkring Havnsø, hvor chaufføren gjorde et lille stop og fortalte om området. Herefter gik turen mod Tissø. Her var der også et lille stop ved Tissø Roklub, hvor der også blev fortalt lidt om Tissø.

Så gik turen mod Reersø. Her blev vi taget godt imod. Der blev serveret gammeldags stegt kylling med nye kartofler, agurkesalat og rabarberkompot. Til dessert fik vi flotpyntet citronfromage. Snakken gik fint, alle hyggede sig og pludselig var tiden gået og vi skulle atter køre hjemad.

Vi havde en rigtig dejlig dag. Tak til alle der deltog i arrangementet og var med til at gøre det til en hyggelig dag.


Marts 2023


13.03.23 blev Hjælpetjenestens generalforsamling  afholdt i Aktivitetscentret. 


Herefter består bestyrelsen af følgende:


Alice Jørgensen, formand
Bodil Kristoffersen, næstformand
Kirsten Grausen, kasserer
Inge Lise Madsen, bestyrelsesmedlem og visitator
Alice Jørgensen, bestyrelsesmedlem og visitator

Jette Nygaard Larsen, bestyrelsesmedlem
Jørgen Rasmussen, suppleant
Lone Lehmann, suppleant

unsplash